مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

میز و کول فن لپ تاپ


نوت بوک ها و کامپیوتر ها  بدلیل سرعت محاسبات و جریان الکتریکی جاری در انها حرارت زیادی تولید مینماید . و در صورت عدم توجه به این موضوع اسیب شدیدی به اطلاعات و دستگاه کامپیوتر شما خواهد زد . کول فن یا میز فن دار می تواند با ایجاد جریان هوا و سرد کردن ان عمر و کار ایی دستگاه شما را بیشتر نماید.